ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

สอบ ผอ.โรงเรียน

(วันที่ 19 มกราคม 2562) ... การดำเนินการ สอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาสังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย (ภาค ก ) ได้เสร็จสิ้นแล้ว นายนพรัตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย จึงได้ส่งข้อสอบและกระดาษคำตอบคืนให้เจ้าหน้าที่จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ