ภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตั้งครูผู้ช่วย

$$$...กศจ.เชียงราย บุคคลที่ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2561 ตามประกาศ กศจ.เชียงราย ฉบับลงวันที่ 6 กันยายน 2562 บรรจุในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 จำนวน 64 ราย ณ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ในโอกาสนี้ นายนพร้ตน์ อู่ทอง ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ได้พบปะและให้โอวาทกับครูบรรจุใหม่ ให้สำนึกและตระหนักให้ทุกคน ได้รู้ถึงบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบของข้าราชการครูที่ต้องมีต่อ นักเรียน โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต้นสังกัดรวมถึงบุคคลและหน่วยงานที่เกียวข้อง โดยให้ยึดการครองตน ครองคน ครองงาน ตามหน้าที่ของผู้ประกอบอาชีพครู

ภาพ/เนื้อหาโดย : นางขนิษฐา เครือจักร์


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ