บุคลากร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

นายสัมพันธ์ อะทะสุวรรณ

Mr. Sumpun Atasuwan

กลุ่มการศึกษาเอกชน

ผู้อำนวยการกลุ่มการศึกษาเอกชน

085-8666530

sumpun.athasuwan@gmail.com


นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ

นางแพรวพรรณ สุนันต๊ะ

Mrs. Prawpan Sunanta

กลุ่มการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

0898358262

pla,.su@hotmail.com


นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

นางสุพิน เอี้ยวถึ้ง

Mrs. Supin Laothueng

กลุ่มการศึกษาเอกชน

นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ

0857162419

Supin@gmail.com


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ