ผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง (สขร.1) ประจำปี 2565

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 16 พฤศจิกายน 2565
2  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กันยายน 2565 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 ตุลาคม 2565
3  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2565 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 กันยายน 2565
4  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 สิงหาคม 2565
5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 สิงหาคม 2565
6  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 สิงหาคม 2565
7  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี พ.ศ. 2564 นางเกษณี สีไพร 10 กรกฎาคม 2565
8  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน เมษายน 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 พฤษภาคม 2565
9  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มีนาคม 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
10  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
11  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน มกราคม 2565 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
12  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ธันวาคม 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
13  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 11 เมษายน 2565
14  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือน ตุลาคม 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 10 เมษายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ