ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ 3 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 กรกฎาคม 2564
2  รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 3 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2564
3  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 กรกฎาคม 2564
4  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
5  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน เมษายน 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
6  รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ ๒ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
7  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ ๒ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
8  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มีนาคม 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
9  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
10  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน มกราคม 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
11  รายงานการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ไตรมาสที่ 1 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
12  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง ประจำไตรมาสที่ ๑ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
13  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน ธันวาคม 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
14  รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
15  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน ตุลาคม 2563 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
16  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 29 มิถุนายน 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ