ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถยนต์เสมารักษ์ - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 มิถุนายน 2562
2  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน พฤษภาคม 2562 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 มิถุนายน 2562
3  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเดือน เมษายน 2562 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 17 มิถุนายน 2562
4  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 16 พฤษภาคม 2562
5  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มีนาคม 2562 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 พฤษภาคม 2562
6  -ร่าง-ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย จำนวน ๑ คัน ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 8 พฤษภาคม 2562
7  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2562
8  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2562
9  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 มีนาคม 2562
10  ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 มีนาคม 2562
11  -ร่าง-ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 1 มีนาคม 2562
12  -ร่าง-ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์ปฏิบัติการของศูนย์เสมารักษ์จังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 27 กุมภาพันธ์ 2562
13  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน มกราคม 2562 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2562
14  ประกาศผู้ชนะประจำเดือน ธันวาคม 2561 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2562
15  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ