ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณา จำนวน ๔ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 25 ธันวาคม 2561
2  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานก่อสร้าง) - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 25 ธันวาคม 2561
3  ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ นางณิชานันท์ ผิวมณี 21 ธันวาคม 2561
4  ร่างประกาศประกวดราคาจัดซื้้อครุภัณฑ์โฆษณษและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ - นางณิชานันท์ ผิวมณี 19 ธันวาคม 2561
5  ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง(ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 18 ธันวาคม 2561
6  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ปรับปรุงอาคาร) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 15 ธันวาคม 2561
7  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 13 ธันวาคม 2561
8  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 ธันวาคม 2561
9  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 ธันวาคม 2561
10  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครุภัณฑ์สำนักงาน) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 6 ธันวาคม 2561
11  -ร่าง-ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 ธันวาคม 2561
12  แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 ธันวาคม 2561
13  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา - นางณิชานันท์ ผิวมณี 5 กุมภาพันธ์ 2561
14  ประกาศประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้) จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - นางณิชานันท์ ผิวมณี 4 มกราคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ