ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1   ประชาสัมพันธ์ การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2564
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิสอบแข่งขันฯ นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 28 มิถุนายน 2564
3  แนวทางการณรงค์ประชาสัมพันธ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2564 - - นางสาวมธุรักดา ณขัติ 25 มิถุนายน 2564
4  ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่องผลการพิจารณาคัดเลือก คัดสรรนักเรียนเพื่อรับทุนฯ ม.ท.ศ. รุ่นที่ 13 ปี 2564 จังหวัดเชียงราย - นางสาววนัญศิมา สักลอ 21 เมษายน 2564
5   การรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2564
6  ประกาศชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 เมษายน 2564
7  ประกาศชะลอการดำเนินการคัดเลือกฯ ตำแหน่งครูผู้ช่วย - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 เมษายน 2564
8  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 16 เมษายน 2564
9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) ตำแหน่งประเภททั่วไป เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา - นางเกษณี สีไพร 9 เมษายน 2564
10  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 9 เมษายน 2564
11  ขอเชิญแจ้งยอดความต้องการเหรียญเฉลิมพระเกียรติพระราชพิธีสถาปนาสมเด็จ พระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 4 พฤษภาคม 2562 (เหรียญที่ระลึกประดับแพรแถบ) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
12  การคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2) - นางเกษณี สีไพร 24 มีนาคม 2564
13  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 18 มีนาคม 2564
14  คู่มือการสมัครสอบ ครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ ปี 64 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 มีนาคม 2564
15  ประกาศการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 มีนาคม 2564
16  เปิดรับสมัครทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
17  ประชาสัมพันธ์การรับสมัครศิษย์พระดาบส รุ่นที่ 45 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
18   ประชาสัมพันธ์โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สำหรับผู้จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและเอกชน (Co-Payment) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
19  โครงการทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาการศึกษาเด็กชนบท - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
20  รับโอนบุคลากรปฏิบัติการสอน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ