ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2564

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 ตุลาคม 2564
2  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 21 ตุลาคม 2564
3  แก้ไขประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 ตุลาคม 2564
4  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 15 ตุลาคม 2564
5  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2564 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 ตุลาคม 2564
6  กฎบัตรการตรวจสอบภายใน และกรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน 2565 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 8 ตุลาคม 2564
7  หลักสูตรท้องถิ่นเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 ตุลาคม 2564
8  "สะพานสู่ภาษาจีน" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 ตุลาคม 2564
9   "เพื่อนครอบครัว : Family Line" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 ตุลาคม 2564
10  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 6 สิงหาคม 2564
11  เชิญร่วมงาน งานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กรกฎาคม 2564
12  เชิญสมัครรับการคัดเลือก ศิษย์เก่าดีเด่น - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 กรกฎาคม 2564
13  เชิญเข้ารับการอบรมฯ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กรกฎาคม 2564
14  เชิญร่วมลงนามถวายพระพร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กรกฎาคม 2564
15  ชะลอการดำเนินการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 กรกฎาคม 2564
16  ชะลอการดำเนินการสอบแข่งขันฯ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 กรกฎาคม 2564
17  เชิญชวนร่วมกิจกรรมงดดื่มสุรา "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ.2546 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2564
18  เชิญชวนร่วมประกวดสื่อนวัตกรรมฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กรกฎาคม 2564
19  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2564 - นางรัตติกร ศรีคำ 8 กรกฎาคม 2564
20  เชิญร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เฉลิมพระเกียรติฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ