ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รายงานงบทดลองประจำเดือนเมษายน 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 20 พฤษภาคม 2563
2  ย้ายที่ทำการสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 พฤษภาคม 2563
3  รายงานงบทดลองประจำเดือนมีนาคม 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 3 เมษายน 2563
4  ...เลื่อนการมอบใบประกาศเกียรติคุณข้าราชกาพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2562... - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2563
5  เลื่อนการรับสมัครฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2563
6  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 24 มีนาคม 2563
7  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน - น.ส. ผุสดี จิรนากุล 23 มีนาคม 2563
8  ประกาศเลื่อนกำหนดการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดํารง ตําแหน่งรองผู้อํานวยการสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มีนาคม 2563
9  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 19 มีนาคม 2563
10  หลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลของผู้บริหาร ระดับกลาง รุ่นที่ 22 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2563
11  รับสมัครการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ตามโครงการบูรณาการการจัดการศึกษาพื้นที่นาโต่ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 มีนาคม 2563
12  รับสมัครฯ ทุนการศึกษา - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มีนาคม 2563
13  กศจ.เชียงราย เปิดรับสมัครสอบ รอง ผอ.สถานศึกษา สังกัด สพฐ.พ.ศ.2563 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มีนาคม 2563
14  รายงานงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 5 มีนาคม 2563
15  ขอความร่วมมือหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ กรณีไวรัสโคโรน่า - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ