ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2563

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกดป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ สังกัด สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย - นางกรรณิกา สุทธากุลรังษี 19 ตุลาคม 2563
2  กฐินพระราชทานฯ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ตุลาคม 2563
3  กฐินพระราชทานฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
4  กฐินพระราชทานฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
5  ทุนไม่ผูกพันฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
6  เชิญชวนร่วมกิจกรรมจิตอาสาฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2563
7  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนักเรีย - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ตุลาคม 2563
8  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตมเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีสัญญาผูกพันตามโครงการพิเศษหรือโครงการนัก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 ตุลาคม 2563
9  เผยแพร่งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 8 ตุลาคม 2563
10  ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เรื่อง การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นายพงศ์พิพัฒ ทันหล้า 2 ตุลาคม 2563
11  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 28 กันยายน 2563
12  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 22 กันยายน 2563
13  รายงานงบทดลองประจำเดือนสิงหาคม 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 14 กันยายน 2563
14  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2563 เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 กันยายน 2563
15  รายงานงบทดลองประจำเดือน กรกฎาคม 2563 - นางสุภาพร สงสำเภา 24 สิงหาคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ