ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กุมภาพันธ์ 2562
2  รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กุมภาพันธ์ 2562
3  ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
4  กองทุนเพื่อการศึกษาสิรินธร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
5  ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2562
6  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 23 มกราคม 2562
7  ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มกราคม 2562
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิและผู้ไม่มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 มกราคม 2562
9  รับสมัครผู้เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิจากบุคคลภายนอกสถาบัน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 มกราคม 2562
10  โครงการ Smile kid school (โครงการรถโรงเรียนอัจฉริยะเพื่อความปลอดภัย) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มกราคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ