ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
2  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์และไม่มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 30 กรกฎาคม 2562
3  ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 23 กรกฎาคม 2562
4  คู่มือการอบรม infographic - นายอนุรักษ์ พรมเลข 18 กรกฎาคม 2562
5  ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 กรกฎาคม 2562
6  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 10 กรกฎาคม 2562
7  ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน นายไกรพงษ์ จินดาคำ 26 มิถุนายน 2562
8  คู่มือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ PhotoScape v.3.7 - นายอนุรักษ์ พรมเลข 17 มิถุนายน 2562
9  คู่มือ โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) - นายอนุรักษ์ พรมเลข 17 มิถุนายน 2562
10  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
11  แผนผังที่นั่ง - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2562
12  แผนผังสถานที่รับรายงานตัว - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2562
13  ส่งผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กุมภาพันธ์ 2562
14  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูภาคเหนือ) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
15  การอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ