ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ผลการดำเนินงาน โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัยฯ ปีงบประมาณ 2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 ตุลาคม 2562
2  ผลการดำเนินงาน โครงการ TFE (Teams For Education) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 21 ตุลาคม 2562
3  ขอเชิญหน่วยงานเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อรับรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ประจำปีพุทธศักราช 2563 "รางวัลเพชรราชธานี" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2562
4  โครงการสัมมนาหน้าเว็บไซต์ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2562
5   สมัครเข้าร่วมโครงการสานพลังท้องถิ่นถวายพ่อของแผ่นดิน เดิน-วิ่ง มินิฮาลฟ์มาราธอนฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ตุลาคม 2562
6  เชิญร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2562
7  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2562 สังกัด สพฐ. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 25 กันยายน 2562
8  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 กันยายน 2562
9  ประกาศรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ.2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 13 กันยายน 2562
10  ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 สิงหาคม 2562
11  ประกาศผลการคัดเลือกครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 สิงหาคม 2562
12  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2562 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 13 สิงหาคม 2562
13  การมีส่วนร่วม ของผู้บริหารในการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 13 สิงหาคม 2562
14  มาตรการ ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มีส่วนร่วม - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
15  มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 5 สิงหาคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ