ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2562

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  คู่มือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ PhotoScape v.3.7 - นายอนุรักษ์ พรมเลข 17 มิถุนายน 2562
2  คู่มือ โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media) - นายอนุรักษ์ พรมเลข 17 มิถุนายน 2562
3  เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มีนาคม 2562
4  แผนผังที่นั่ง - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2562
5  แผนผังสถานที่รับรายงานตัว - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 กุมภาพันธ์ 2562
6  ส่งผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กุมภาพันธ์ 2562
7  การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูภาคเหนือ) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
8  การอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กุมภาพันธ์ 2562
9  กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กุมภาพันธ์ 2562
10  รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านน - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กุมภาพันธ์ 2562
11  ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 กุมภาพันธ์ 2562
12  กองทุนเพื่อการศึกษาสิรินธร - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2562
13  ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ ลูกจ้างชั่วคราว - นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2562
14  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภาค ก และมีสิทธิเข้ารับการประเมินภาค ข และ ภาค ค การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2561 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 23 มกราคม 2562
15  ประกาศรายชือผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกบุคคลเพื่อลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มกราคม 2562
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ