ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  รับสมัครคัดเลือกพนักงานขับรถยนต์ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 16 มีนาคม 2561
2   โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย (อายุ 3-6 ปี) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กุมภาพันธ์ 2561
3  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 กุมภาพันธ์ 2561
4  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 กุมภาพันธ์ 2561
5  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 9 กุมภาพันธ์ 2561
6  เชิญชวนเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวะ (วันพระ) ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2561
7  ประชาสัมพันธ์ชุดทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษที่เป็นสากล - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กุมภาพันธ์ 2561
8  มาตรการป้องกันการทุจริต - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
9  รับรายงานตัวเพื่อคัดเลือกนักศึกษาทุน - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 5 กุมภาพันธ์ 2561
10  ประชาสัมพันธ์การพัฒนาตนเอง โครงการ e-Learning "หลักสูตรการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด" - - นางสาววารินทร์ วิตูล 30 มกราคม 2561
11  ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการทุนศึกษาด้านการสอนภาษาต่างประเทศที่สอง - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 29 มกราคม 2561
12  ประกาศผลการคัดเลือก นักศึกษาทุนโครงการ สควค. - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 29 มกราคม 2561
13  รายชื่อบุคคลที่ถูกกำหนด ซึ่งเป็นผู้กระทำการอันเกี่ยวกับการเผยแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (WMD) - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 มกราคม 2561
14  เชิญผู้สนใจอบรมหลักสูตรนวัตกรรมฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มกราคม 2561
15  เชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 มกราคม 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ