ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 15 สิงหาคม 2561
2  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 8 สิงหาคม 2561
3  ประกาศการคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 สิงหาคม 2561
4  เผยแพร่และจำหน่ายดอกมะลิ ในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2561 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 สิงหาคม 2561
5  เชิญชวนบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 สิงหาคม 2561
6  ประกาศ มาตรการป้องกันการทุจริตสอบครูผู้ช่วย ปี 2561 - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 12 กรกฎาคม 2561
7  ประกาศสอบแข่งขัน ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 11 กรกฎาคม 2561
8  เชิญเข้าอบรมหลักสูตร "การจัดทำคู่มืการปฏิบัติงาน" - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กรกฎาคม 2561
9  ข้อสอบ PISA ชั้น ม.1 - ม.3 ปีการศึกษา 2561 - นางวรุณี แก้วสุข 6 กรกฎาคม 2561
10  ข้อสอบการอ่าน และเขียน ชั้นป.1 - ป.6 - นางวรุณี แก้วสุข 6 กรกฎาคม 2561
11  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการเพชรในตม - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 5 กรกฎาคม 2561
12  จินตคณิตกับการเรียนคณิตศาสตร์ในโรงเรียน - นายอนุรักษ์ พรมเลข 2 กรกฎาคม 2561
13  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 26 มิถุนายน 2561
14  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 20 มิถุนายน 2561
15  การคัดเลือกนักเรียนทุนรัฐบาล - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 13 มิถุนายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ