ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  ประเมินลับ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 29 ธันวาคม 2561
2  ใบสมัคร - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 29 ธันวาคม 2561
3  การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ปี 2561 - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 27 ธันวาคม 2561
4  ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรม - - นางสาววารินทร์ วิตูล 21 ธันวาคม 2561
5  ประกาศผลการคัดเลือกฯ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 13 ธันวาคม 2561
6  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 12 ธันวาคม 2561
7  การอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้นำคลื่นลูกใหม่ในราชการไทย รุ่นที่ 24 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - - นางสาววารินทร์ วิตูล 11 ธันวาคม 2561
8  การคัดเลือกนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 6 ธันวาคม 2561
9  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเด็กพิการ - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤศจิกายน 2561
10  ประชาสัมพันธ์เข้าร่วมกิจกรรมอบรมพัฒนาศักยภาพครูดนตรีผู้สอนดนตรีไทย ประจำปี 2562 - นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤศจิกายน 2561
11  เผยยแพร่รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมเวทีและประชาคมเพื่อการจัดทำรูปแบบ และแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษา และอุดมศึกษาจังหวัดเชียงราย - นางวรุณี แก้วสุข 21 พฤศจิกายน 2561
12  ประกาศผลการคัดเลือก - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 14 พฤศจิกายน 2561
13   สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย เชิญชวนสถานศึกษาสมัครเข้าร่วมโครงการดนตรีไทย 100% ประจำปี พ.ศ.2562 - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤศจิกายน 2561
14  การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง - - นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤศจิกายน 2561
15  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ - นางอรพิน อิ่นสุวรรณ์ 13 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ