งานวิจัย / เอกสารการบรรยาย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการงานวิจัย / เอกสารการบรรยาย ประจำปี 2561

#
รายการข่าว
เอกสารแนบ 1
เอกสารแนบ 2
ผู้แจ้ง
บันทึกเมื่อ
1  บทคัดย่อ : การศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการทำวิจัยในชั้นเรียน ของครูโรงเรียนเอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ในจังหวัดเชียงราย - นายไกรพงษ์ จินดาคำ 7 พฤศจิกายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ