ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2565

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 พฤศจิกายน 2565
2  มุมมองผู้บริหารกับการจัดการศึกษาพื้นที่ชายขอบ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤศจิกายน 2565
3  "ประชุมคณะอนุกรรมการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของ อบต.ท่าก๊อ ปีงบประมาณ 2565" นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 พฤศจิกายน 2565
4  ถวายราชสดุดี มหาธีรราชเจ้า นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 พฤศจิกายน 2565
5  รับมอบนโยบาย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2565
6  ประชุมคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2565
7  ผู้ตรวจราชการ ศธ.ลงพื้นที่ตรวจราชการ กศน.พาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤศจิกายน 2565
8  วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 ????สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ร่วมลงพื้นที่สนับสนุนการตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ???? นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤศจิกายน 2565
9  ตรวจราชการในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤศจิกายน 2565
10  คัดเลือกครูฯ รางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤศจิกายน 2565
11  สภากาแฟหัวหน้าส่วนราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤศจิกายน 2565
12  สำเร็จการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 พฤศจิกายน 2565
13  ...งินดีแล้ว แขกแก้วมาเยืยน... นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 พฤศจิกายน 2565
14   "ประชุม กศจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤศจิกายน 2565
15  มอบ - รับ เกียรติบัตร นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤศจิกายน 2565
16  ร่วมพิธีทอดผ้าป่า นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2565
17  เตรียมพร้อม ขับเคลื่อนนโยบายและจุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 พฤศจิกายน 2565
18  ประชุมคณะกรรมการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 พฤศจิกายน 2565
19  พสน.ปฏิบัติหน้าที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 พฤศจิกายน 2565
20  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปีพุทธศักราช 2565 นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 พฤศจิกายน 2565
21  ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 พฤศจิกายน 2565
22  ร่วมประชุม กอปภ.จ.ชร. นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2565
23  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2565
24  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤศจิกายน 2565
25  รายงานตัวปฏิบัติราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤศจิกายน 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ