ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  "ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
2  "เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
3  "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
4  ประสานข้อมูล นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
5  ลูกเสือจิตอาสา นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
6  เตรียมข้อมูล นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
7  "ตรวจเยี่ยมหอศิลป์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
8   "รัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงการดำเนินงาน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
9  "รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
10  "น้อมรำลึก" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
11   "สอบสัมภาษณ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
12  13/10/2564 "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 ตุลาคม 2564
13  "เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ตุลาคม 2564
14   "ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 ตุลาคม 2564
15  มุทิตาจิต ศธจ.เชียงราย ปีงบประมาณ 2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 ตุลาคม 2564
16  28/9/2564 "แสดงความยินดี พ่อเมืองเชียงใหม่" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2564
17  "ขับเคลื่อนผ่านกลไก กศจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2564
18  "ขับเคลื่อนการศึกษา ภาคเหนือตอนบน 2" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2564
19   นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2564
20   #ชื่นชมและยินดี... นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
21  สรุปโครงการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
22   "ประชุมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
23  ซักซ้อมความเข้าใจ อบรม ครู ก นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 กันยายน 2564
24  Innovation For Thai Education" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 สิงหาคม 2564
25  16-18/8/2564 "ประชุม ครู ก.รับรู้+มีส่วนร่วม ป้องกันฯ ยาเสพติด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 สิงหาคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ