ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2564

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1   "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 ธันวาคม 2564
2  "เตรียมงานวันครู 65" นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ธันวาคม 2564
3  จิตอาสาพัฒนาวัดฝั่งหมิ่น นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 ธันวาคม 2564
4  ศธจ.เชียงราย ศธ.จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 ธันวาคม 2564
5  "ศธ.ต่อต้านการทุจริต" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2564
6  ตรวจเยี่ยมโรงเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2564
7  รับการประเมินผลการปฏิบัติราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ธันวาคม 2564
8  จังหวัดเชียงรายจัดพิธีมอบหนังสือพระราชทาน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน ฯ เล่ม 42 นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ธันวาคม 2564
9  อาชีวะ "เปิดโลกอาชีพ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 ธันวาคม 2564
10  ประชุมกรมการจังหวัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤศจิกายน 2564
11  เข้าสู่ตำแหน่งใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 พฤศจิกายน 2564
12   นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 พฤศจิกายน 2564
13  ...ด้วยความยินดี... นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2564
14  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤศจิกายน 2564
15  ตรวจสอบความพร้อมในการเปิดเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 พฤศจิกายน 2564
16  "ศธภ.ตรวจเยี่ยมราชการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
17  "เชียงราย Kick Off ไฟเซอร์นักเรียน นักศึกษา อายุ 12-18 ปี ณ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
18  "น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
19  ประสานข้อมูล นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
20  ลูกเสือจิตอาสา นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
21  เตรียมข้อมูล นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
22  "ตรวจเยี่ยมหอศิลป์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
23   "รัฐมนตรีเยี่ยมชมผลงการดำเนินงาน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
24  "รับสมัครครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
25  "น้อมรำลึก" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ