ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  รางวัลเชิดชูเกียรติให้แก่บุคลากรและสถานศึษาในหน่วยงานการศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 ตุลาคม 2563
2  19-01-2563....ยินดี...รองศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย... นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 ตุลาคม 2563
3  "ศึกษาสภาพจริง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ตุลาคม 2563
4  "รักและผูกพัน ครอบครัว ศธจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ตุลาคม 2563
5  "บรรจุแต่งตั้ง รอง ผอ.สถานศึกษา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ตุลาคม 2563
6  มุทิตาจิต ศธภ.16 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
7  "ทบทวนแผน+จัดทำรายงาน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
8   "จัดทำแผนการบรรยาย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
9  "ฝึกปฏิบัติตามสภาพจริง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
10  นายกรัฐมนตรีเปิดสัมมนาผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยาครั้งที่ 39 ประจําปี 2563 "ไทยรัฐวิทยากับวิถีชีวิตใหม่" ณ จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
11  "รับการตรวจติดตาม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
12  "รับการตรวจติดตาม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
13  "จัดทำข้อมูล" นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
14  มุทิตาจิต สป.ปีงบประมาณ 2563 นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
15  จิตอาสาพระราชทาน 904 (Updrade) นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
16  ศึกษาดูงาน ศธจ.เชียงใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 กันยายน 2563
17  10-09-2563 "รับการตรวจ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2563
18  8-09-2563 "ถอดบทเรียน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2563
19  3-09-2563 "รับฟังคำชี้แจง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2563
20   "องค์กรสุจริต" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2563
21  "ศธภ.เยี่ยมให้กำลังใจ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กันยายน 2563
22  "ภาคีเครือข่าย..." นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 สิงหาคม 2563
23  ป้องกันและแก้ไขยาเสพติด นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 สิงหาคม 2563
24  อบรมสื่อออนไลน์สร้างสรรค์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 สิงหาคม 2563
25  เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 สิงหาคม 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ