ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2563

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  19/12/2563 "สอบสัมภาษณ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ธันวาคม 2563
2  19/12/2563 "สำเร็จการศึกษา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ธันวาคม 2563
3  17/12/2563 "ทูบีฯ มร.ชร.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกระทรวงศึกษาธิการ " นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ธันวาคม 2563
4  16/12/2563 "รับการตรวจตสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2563
5  16/12/2563..."สป.ศธ. ยกระดับความเข้มแข็งฯ TO BE NUMBER ONE" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2563
6  แนะนำบุคคล นายสมพร สุขอร่าม นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ธันวาคม 2563
7  แนะนำบุคคล นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ธันวาคม 2563
8   "ศธจ.เชียงราย คัดเลือกเจ้าหน้าที่ฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2563
9  "เจริญพระพุทธมนต์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2563
10  "พ่อเมืองเชียงราย นำทีม Chiangrai Big Cleaning Day".... นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2563
11  "คุรุสภาจังหวัดเชียงราย คัดเลือกครูฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
12  _"รมช.ศธ.ตรวจราชการ เยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการ ครูและนักศึกษา กศน.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
13  เสมา 3 ลุยเชียงแสน-แม่สาย ถิ่นเหนือสุดแดนสยาม ส่งเสริมหลักสูตร ”ตอกลาย อลูมิเนียม” เล็งเพิ่มสวัสดิการครูผู้สอน-นักเรียนผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
14  ศธจ.เชียงราย คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
15  26/11/2563 ... "พัฒนาครูอนุบาล" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤศจิกายน 2563
16  คัดเลือกประธานคณะกรรมการ ปส.กช.จ.ชร. นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤศจิกายน 2563
17  _คัดเลือกกรรมการ ปส.กช.ชร.__ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
18  ...เสริมศักยภาพ "แผน,งบประมาณ"... นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
19   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรจุแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียน"....สังกัด สพฐ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
20  ศธจ.เชียงราย นำทีมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
21  ศธจ.เชียงราย "เพิ่มทักษะครูยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
22  ศธจ.เชียงราย ขานรับนโยบาย รติดตามสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดชายแดน ไทย - เมียนมาร์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
23  จังหวัดเชียงราย ประกอบพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
24  ศึกษาการจัดทำแผนฯ ศธจ.น่าน นายไกรพงษ์ จินดาคำ 6 พฤศจิกายน 2563
25   "รับ-มอบ อาคารศูนย์การเรียนรู้ Learning with fun แห่งที่ 12" นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ