ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 2561

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ถวายพานพุ่มราชสักการะ ถวายราชสดุดีและถวายบังคม นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 ธันวาคม 2561
2  ติดตามคำรับรองปฏิบัติราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤศจิกายน 2561
3  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 พฤศจิกายน 2561
4  ผู้แทนพระองค์ในการพระราชทานไฟพระฤกษ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 พฤศจิกายน 2561
5  ความพร้อมด้านที่พัก นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤศจิกายน 2561
6  บรรจุครูใหม่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 พฤศจิกายน 2561
7  การประชุมขับเคลื่อนการบูรณาการศึกษาระดับภาค (ภาคเหนือ) นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 ตุลาคม 2561
8  ติดตามการดำนินงานตามนโยบายรัฐบาลฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 ตุลาคม 2561
9  น้อมรำลึก นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 ตุลาคม 2561
10  รำลึกสมเด็จย่า นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 ตุลาคม 2561
11  ประชุมเตรียมการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ตุลาคม 2561
12  ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 ตุลาคม 2561
13  ศธจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 ตุลาคม 2561
14  กศจ.เชียงราย จัดเวทีและประชาคมเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานอาชีวะและอุมศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 สิงหาคม 2561
15  ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานของโรงเรียนร่วมพัฒนา Partnership School นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 สิงหาคม 2561
16  รับน้องสู่ห้องเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 สิงหาคม 2561
17  หาแนวทาง นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 สิงหาคม 2561
18  พิธีบวงสรวงเจริญพระพุทธมนต์ ถ้ำหลวง - ขุนน้ำนาง นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กรกฎาคม 2561
19  ด้วยความขอบคุณ นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2561
20  ด้วยความยินดี นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 กรกฎาคม 2561
21  ประชุม อ.ก.ศ.จ.เชียงราย ครั้งที่ 6/2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 มิถุนายน 2561
22  ตรวจติดตามอาหารกลางวันนักเรียน นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
23  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลพระราชทาน สมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 1/2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
24  ประกวดระเบียบแถว กองลูกเสือ เนตรนารี ระดับจังหวัดประจำปี 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มิถุนายน 2561
25  พิธีปิดงานชุมนุมยุวกาชาดส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือตอนบน) 7-10 มิถุนายน 2561 นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 มิถุนายน 2561
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ