ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ศธจ.เชียงราย ลงนามร่วมกับภาคีการศึกษา ชูหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2566
2  ตัดแว่นตาเคลื่อนที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 มิถุนายน 2566
3  ประชุมบุคลากรสำนักงานฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 มิถุนายน 2566
4  ถวายพระพรชัยมงคง นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มิถุนายน 2566
5  พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 มิถุนายน 2566
6  ศธจ.เชียงราย ซักซ้อมความพร้อมเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 2 มิถุนายน 2566
7  รอง ศธจ.เชียงราย ร่วมประชุมหญ้าแฝกนานาชาติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
8  เปิดอาคารเรียนโรงเรียนนานาชาติวันโฮป นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
9  ตามรอยพระยุคลบาทด้านการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 พฤษภาคม 2566
10  มูลนิธิเพื่อยุติการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็ก ร่วมกับ ศธจ.เชียงราย สรุปโครงการโรงเรียนเชียงราย รู้เท่าทันภัยสื่อออน์ไลน์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 พฤษภาคม 2566
11   ศธจ.เชียงราย จัดกิจกรรมเปิดเรียนอย่างปลอดภัย ส่งคาราวาน พสน.ลงพื้นที่จุดสุ่มเสี่ยงต่อการจับกลุ่มรวมตัวของเด็กและเยาวชน นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤษภาคม 2566
12  สู่สุคติภพ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 พฤษภาคม 2566
13  ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อน "6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร นางขนิษฐา เครือจักร์ 1 พฤษภาคม 2566
14  คัดเลือกเยาวชนดีเด่น นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2566
15  คัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเพื่อขอรับรางวัลคุรุ ประจำปี 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2566
16  ประชุมคณะกรรมการประเมินผลงาน "สถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 เมษายน 2566
17  ถวายพวงมาลา นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 เมษายน 2566
18  ประชุมเชิงเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติราชการ บุคลากร ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2566
19  ให้นโยบายในการปฏิบัติงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 เมษายน 2566
20  ศธจ.เชียงราย พร้อมดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรม 6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้ง สส. นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 เมษายน 2566
21  ศธจ.เชียงราย จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย และเหรียญจักรพรรดิมาลา นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 เมษายน 2566
22  ร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2566
23  พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ และพิธีปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์ฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 3 เมษายน 2566
24  เสริมสร้างทักษะด้านสุขภาวะทางเพศและสุขภาพจิตให้เยาวชนในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2566
25  สืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้าน งาน บ ว ร ฮอมปอยผญ๋า เมืองโยนกนาคพันธุ์ ครั้งที่ 3 นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ