ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  "ปลอดภัยจากสื่อออนไลน์ในเด็กและเยาวชน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กรกฎาคม 2564
2  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
3  ตรวจราชการ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 6 กรกฎาคม 2564
4  ตรวจคุณสมบัติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2564
5  เชียงรายสะอาด ปลอดภัย น่ายล นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มิถุนายน 2564
6  ถวายพานพุ่ม และถวายราชสักการะ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 เมษายน 2564
7  #ศธจ.เชียงราย อบรม "ลูกเสือ 4 ท่อน" ชู การสร้างผู้กำกับลูกเสือ ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 เมษายน 2564
8   "รอง ศธจ.พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมเพื่อขยายชั้นเรียน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
9  "นำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตรฯ เมืองเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
10  ."ชื่นชม/ยินดี"... นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
11  "ศธจ.เชียงราย ระดมความคิดเห็นจัดกิจกรรมการเรียนฯ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2564
12  การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2564
13  ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2564
14   "อาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
15  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
16  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
17  17/03/2564 "ศธจ.เชียงราย เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบ RT.ชั้น ป.1" นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มีนาคม 2564
18  13-14/03/2564 "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
19  ...ชื่นชมและยินดี.... นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
20  "ปัจฉิมนิเทศ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มีนาคม 2564
21  __ตรวจราชการ__ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
22  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
23  ตรวจติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
24  "ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ผ่านกลไก กศจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
25   "ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ