ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  #ประชุมคณะทำงานฯ ขับเคลื่อนโรงเรียนคุณภาพของชุมชน เพิ่มโอกาสทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 มกราคม 2564
2  6/1/2564 ศธจ.เชียงราย ขับเคลื่อนการป้องกันการทุจริตฯ นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
3  5/1/2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
4  5/01/2563 "ศธจ.เชียงราย บรรจุแต่งผู้บริหารสถานศึกษา 18 อัตรา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 7 มกราคม 2564
5  4/01/2564 ...บรรจุข้าราชการ... นางขนิษฐา เครือจักร์ 4 มกราคม 2564
6  19/12/2563 "สอบสัมภาษณ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ธันวาคม 2563
7  19/12/2563 "สำเร็จการศึกษา" นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 ธันวาคม 2563
8  17/12/2563 "ทูบีฯ มร.ชร.ต้อนรับคณะศึกษาดูงานกระทรวงศึกษาธิการ " นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 ธันวาคม 2563
9  16/12/2563 "รับการตรวจตสอบการปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2563
10  16/12/2563..."สป.ศธ. ยกระดับความเข้มแข็งฯ TO BE NUMBER ONE" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ธันวาคม 2563
11  แนะนำบุคคล นายสมพร สุขอร่าม นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ธันวาคม 2563
12  แนะนำบุคคล นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 ธันวาคม 2563
13   "ศธจ.เชียงราย คัดเลือกเจ้าหน้าที่ฯ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2563
14  "เจริญพระพุทธมนต์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2563
15  "พ่อเมืองเชียงราย นำทีม Chiangrai Big Cleaning Day".... นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 ธันวาคม 2563
16  "คุรุสภาจังหวัดเชียงราย คัดเลือกครูฯ รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
17  _"รมช.ศธ.ตรวจราชการ เยี่ยมชมผลงานและนิทรรศการ ครูและนักศึกษา กศน.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
18  เสมา 3 ลุยเชียงแสน-แม่สาย ถิ่นเหนือสุดแดนสยาม ส่งเสริมหลักสูตร ”ตอกลาย อลูมิเนียม” เล็งเพิ่มสวัสดิการครูผู้สอน-นักเรียนผู้มีความต้องการจำเป็นพิเศษ นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
19  ศธจ.เชียงราย คัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ังเจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ธันวาคม 2563
20  26/11/2563 ... "พัฒนาครูอนุบาล" นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤศจิกายน 2563
21  คัดเลือกประธานคณะกรรมการ ปส.กช.จ.ชร. นางขนิษฐา เครือจักร์ 26 พฤศจิกายน 2563
22  _คัดเลือกกรรมการ ปส.กช.ชร.__ นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
23  ...เสริมศักยภาพ "แผน,งบประมาณ"... นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 พฤศจิกายน 2563
24   สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย บรรจุแต่งตั้ง ผอ.โรงเรียน"....สังกัด สพฐ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
25  ศธจ.เชียงราย นำทีมสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงราย จำกัด ใช้สิทธิ์ลงคะแนนสรรหากรรมการดำเนินการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 13 พฤศจิกายน 2563
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ