ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  ถวายพานพุ่ม และถวายราชสักการะ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 เมษายน 2564
2  #ศธจ.เชียงราย อบรม "ลูกเสือ 4 ท่อน" ชู การสร้างผู้กำกับลูกเสือ ช่วยยกระดับคุณภาพการจัดกิจกรรมลูกเสือในสถานศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 เมษายน 2564
3   "รอง ศธจ.พร้อมคณะ ตรวจความพร้อมเพื่อขยายชั้นเรียน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
4  "นำเสนอโครงร่างกรอบหลักสูตรฯ เมืองเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
5  ."ชื่นชม/ยินดี"... นางขนิษฐา เครือจักร์ 5 เมษายน 2564
6  "ศธจ.เชียงราย ระดมความคิดเห็นจัดกิจกรรมการเรียนฯ ขยายผลโครงการร้อยใจรักษ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2564
7  การคัดเลือกคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษาเอกชนนอกระบบระดับจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 29 มีนาคม 2564
8  ตรวจราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 มีนาคม 2564
9   "อาชีวศึกษาภาคเหนือ จัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
10  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
11  18/03/2564 "ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมวิทยากรยุวกาชาด" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 มีนาคม 2564
12  17/03/2564 "ศธจ.เชียงราย เตรียมความพร้อมคณะกรรมการประจำสนามสอบ RT.ชั้น ป.1" นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 มีนาคม 2564
13  13-14/03/2564 "การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น พื้นฐาน O-NET ปีการศึกษา 2563" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
14  ...ชื่นชมและยินดี.... นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 มีนาคม 2564
15  "ปัจฉิมนิเทศ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 10 มีนาคม 2564
16  __ตรวจราชการ__ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
17  ยินดีต้อนรับ นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
18  ตรวจติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
19  "ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา ผ่านกลไก กศจ.เชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
20   "ผู้แทนพระองค์ มอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรม" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
21   "ใต้ร่มพระบารมี จักรีวงศ์" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
22   "ผวจ.เชียงรายร่วมบูรณาการด้านการศึกษาโรงเรียนคุณภาพของชุมชน-โรงเรียนดีสี่มุมเมือง" นางขนิษฐา เครือจักร์ 19 กุมภาพันธ์ 2564
23  ..."คณะทำงานติดตามการขับเคลื่อนการบูรณาการด้านการศึกษา พื้นที่จังหวัดเชียงราย" นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กุมภาพันธ์ 2564
24  ประชุมคณะกรรมการบริหารกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 นายไกรพงษ์ จินดาคำ 4 กุมภาพันธ์ 2564
25  พ่อเมืองเชียงราย มอบเกียรติบัตรครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงในชีวิตลูกศิษย์ฯ) นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 มกราคม 2564
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ