ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  รอง ศธจ.เป็นประธานเปิดและบรรยายพิเศษ "พัฒนาตัวเพื่อความก้าวหน้า" นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
2  ยินดีแแด่ รอง ศธจ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
3  ประชุมคณะกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 23 กันยายน 2565
4   "บรรจุแต่งตั้งข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 22 กันยายน 2565
5  ขับขี่ปลอดภัย 100% นางขนิษฐา เครือจักร์ 21 กันยายน 2565
6   "สดุดีอนุสรณ์สถานสามผู้กล้า" นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กันยายน 2565
7  "ประชุมเชิงปฏิบัติการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2565
8   "รอง ศธจ.เชียงราย มอบเกียรติบัตร" นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 กันยายน 2565
9  "ประชุมคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 กันยายน 2565
10  พิจารณาแผนพัฒนาด้านการศึกษา จ.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กันยายน 2565
11  ศธจ.ร่วมประชุมป้องกันฯ การค้ามนุษย์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 14 กันยายน 2565
12  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
13  ตรวจราชการในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
14  ตรวจราชการในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
15  ตรวจราชการ นางขนิษฐา เครือจักร์ 8 กันยายน 2565
16  "รับ-มอบทุน" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2565
17  "ตรวจเยี่ยม" . นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2565
18  "บรรจุเป็นข้าราชการครู" นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 สิงหาคม 2565
19  "รับการตรวจราชการ" นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 สิงหาคม 2565
20  Innovation For Thai Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 สิงหาคม 2565
21  Innovation For Thai Education นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 สิงหาคม 2565
22   "สภากาแฟจังหวัด ครั้งที่ 9" นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2565
23  รับการตรวจติดตาม นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2565
24  วางแผนกำลังคนตามช่วงวัย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 สิงหาคม 2565
25  ศธจ.เชียงรายจัดชุมนุมยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติฯ พระเจ้าอยู่หัว นางขนิษฐา เครือจักร์ 17 สิงหาคม 2565
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481, 053-719484
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ