ภารกิจฝ่ายบริหาร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

  • รายการภาพข่าวภารกิจฝ่ายบริหารศธจ. ประจำปี 

#
ภาพภารกิจ
รายการข่าว
ผู้บันทึกรายการ
บันทึกเมื่อ
1  เข้าร่วมพิจารณาหลักเกณฑ์ นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤศจิกายน 2566
2   ตรวจเฝ้าระวังเหตุพื้นที่เสี่ยง นางขนิษฐา เครือจักร์ 28 พฤศจิกายน 2566
3  วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนคริสเตียนนานาชาติเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 24 พฤศจิกายน 2566
4  ศธจ.เชียงราย ต้อนรับข้าราชการย้ายเข้าสังกัด นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
5  ทบทวนภารกิจงาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
6  รอง ศธจ.เยี่ยมนักเรียนทุน ม.ท.ศ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
7  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมบ้านนัหดรียนทุน ม.ท.ศ. นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
8  แสดงความยินดี นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 พฤศจิกายน 2566
9  ศธจ.เชียงราย ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในพื้นที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 พฤศจิกายน 2566
10  ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการพัฒนาบุคลากร นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2566
11  สภากาแฟ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 นางขนิษฐา เครือจักร์ 30 ตุลาคม 2566
12  ถวายเป็นพระราชกุศล นางขนิษฐา เครือจักร์ 16 ตุลาคม 2566
13  เพิ่มทักษะทางลูกเสือ นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 ตุลาคม 2566
14   ฝึกประสบการณ์วิชาชีพทางการศึกษา นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 ตุลาคม 2566
15  เสริมทักษะสมอง Executive Functions (EF) จังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2566
16  ร่วมแสดงความยินดี ผอ.สพม.เชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 9 ตุลาคม 2566
17  "กิจกรรม สะท้อนคิด (Reflection on action) " นางขนิษฐา เครือจักร์ 27 กันยายน 2566
18  ศึกษาดูงานด้านสารสนเทศ นางขนิษฐา เครือจักร์ 25 กันยายน 2566
19  จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดโครงการมหกรรมเยาวชนท้องถิ่น ผนึกกำลังทุกภาคส่วน ร่วมส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชนในทุกมิติ นางขนิษฐา เครือจักร์ 20 กันยายน 2566
20  พิธีมอบสิ่งของพระราชทาน นางขนิษฐา เครือจักร์ 18 กันยายน 2566
21   มฟล.ส่งเสริมและพัฒนาครูมัธยมต้นจังหวัดเชียงราย ให้เป็น Learning Coach ผ่านการสอนแบบ Active Learning ด้วยชุมชนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC นางขนิษฐา เครือจักร์ 15 กันยายน 2566
22  สภาการศึกษา Workshop Policy Lab พัฒนาแผนการศึกษาชาติ สร้างกำลังคนสมรรถนะสูงจังหวัดเชียงราย นางขนิษฐา เครือจักร์ 12 กันยายน 2566
23  ศธจ.เชียงราย ส่งเสริมพัฒนาการประกันคุณภาพฯ ภายในสถานศึกษา รร.เอกชนในระบบ ประเภทสามัญศึกษา ปีงบประมาณ 2566 นางขนิษฐา เครือจักร์ 11 กันยายน 2566
24  ศธจ.เชียงราย มอบรางวัลและเกียรติบัตร คลิปสร้างสรรค์ "ความเป็นพลเมืองดี" นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
25  เตรียมความพร้อมด้านสถานที่ นางขนิษฐา เครือจักร์ 31 สิงหาคม 2566
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ