• [11/7/2562] ประกาศมาตรการป้องกันการทุจริตการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ
 • [10/7/2562] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ. 2562
 • [26/6/2562] ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน
 • [17/6/2562] คู่มือโปรแกรมตกแต่งรูปภาพ PhotoScape v.3.7
 • [17/6/2562] คู่มือ โครงการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ (สร้างรายได้จาก Social Media)
 • [4/3/2562] เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก
 • [27/2/2562] แผนผังที่นั่ง
 • [27/2/2562] แผนผังสถานที่รับรายงานตัว
 • [21/2/2562] ส่งผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 • [20/2/2562] การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูภาคเหนือ)

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [22/1/2562] ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [22/1/2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
 • [8/1/2562] สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [27/12/2561] ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึ...
 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...

ดูทั้งหมด


ศธจ.เชียงราย สืบสานพระพุทธศาสนา ถวายเทียนพรรษา วัด...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย บรรจุครู...

รายละเอียด

ศธจ.เชียงราย รับการตรวจราชการ ...

รายละเอียด

ยุวกาชาดจิตอาสา...

รายละเอียด

“ลูกเสือจิตอาสาทำความดี รวมใจภักดี เทิดไท้องค์ราช...

รายละเอียด

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระด...

รายละเอียด

สระเกล้า ดำหัว ศธจ.เชียงราย ...

รายละเอียด

.กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการ...

รายละเอียด

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 7/2562 (2 ก.ค. 2562)
การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (10 มิ.ย.62)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. งวดที่ 6/2562 (28 พ.ค. 2562)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๘๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง ย้ายข้าราชการ (3 พ.ค. 2562)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๘๔/๒๕๖๒ เรื่อง เลื่อนข้าราชการ (2 พ.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลคูเวต ประจำปีการศึกษา 2019 – 2020 (15 ก.ค. 2562)
รับสมัครผู้เข้าร่วมโครงการ ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) (12 ก.ค. 2562)
ขอเชิญท่านที่สนใจสมัครรับทุนรัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา 2562 – 2563 (10 ก.ค. 2562)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกทุนการศึกษารัฐบาลโอมาน 2562 - 2563 (9 ก.ค. 2562)
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงานItalian Festival in Thailand ครั้งที่ 14 ประจำปี 2562 (5 ก.ค. 2562)

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนรองปลัดกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน (10 เม.ย. 2562)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 493/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (8 มี.ค. 2562)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๖๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (6 ธ.ค. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1473/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (22 พ.ย. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) (16 พ.ย. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481 กลุ่มอำนวยการ
 053-719484 กลุ่มบริหารงานบุคคล
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ