• [4/3/2562] เชิญร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีพระราชทานเพลิงศพ พระเทพสิทธินายก
 • [27/2/2562] แผนผังที่นั่ง
 • [27/2/2562] แผนผังสถานที่รับรายงานตัว
 • [21/2/2562] ส่งผลงานร่วมประกวดสื่อป้องกันการทุจริต ประจำปี 2562
 • [20/2/2562] การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การสอนเด็กออทิสติก (สำหรับครูภาคเหนือ)
 • [20/2/2562] การอบรมวิปัสสนากรรมฐานโครงการปฏิบัติธรรมประชาชน
 • [14/2/2562] กำหนดจัดประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ถ้วยพระราชทานฯ
 • [14/2/2562] รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านน
 • [12/2/2562] ผลการคัดเลือกการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ. 2561
 • [8/2/2562] กองทุนเพื่อการศึกษาสิรินธร

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [22/1/2562] ประกาศ เปลี่ยนแปลงสถานที่สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [22/1/2562] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ...
 • [8/1/2562] สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน...
 • [27/12/2561] ประกาศ กศจ.เชียงราย เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึ...
 • [4/4/2561] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการการคัดเลือกเป็นผู้ปฎิบัติงานลูกเสือ (นักจัดการทั่วไป)...
 • [17/11/2560] เพิ่มเติมประกาศคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับงราชการเป็นข้าราชการครูฯ...
 • [15/11/2560] การคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู...
 • [18/9/2560] รับสมัครคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา...
 • [18/9/2560] มาตรการในการคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค. (2)...
 • [18/9/2560] ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย...

ดูทั้งหมด


ผู้ตรวจฯ ติดตามผลการปฏิบัติงาน ศธจ.เชียงราย ...

รายละเอียด

พัฒนาศักยภาพบุคลากร จัดทำแผนฯ ...

รายละเอียด

ตรวจสนามสอบ NT ปีการศึกษา 2561...

รายละเอียด

กศจ.เชียงราย แต่งตั้งนักเรียนทุนฯ รับราชการ...

รายละเอียด

กศจ.เชียงราย บรรจุแต่งตัั้งผู้อำนวยการสถานศึกษา ...

รายละเอียด

สอบคัดเลือก...

รายละเอียด

.กศจ.เชียงราย บรรจุและแต่งตั้ง บุคคลเเป็นข้าราชการ...

รายละเอียด

การอบรมตามโครงการแกนนำเยาวชนการเรียนรู้ในศตวรรษที่...

รายละเอียด

ย้ายที่ทำการ สนง.ศธภ.16...

รายละเอียด

จากฟ้า ลาลับ "ยูจวน ทองวัฒนานนท์" ...

รายละเอียด

การขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการศึกษา สนง.ศธจ.เชี...

รายละเอียด

เข้าร่วมการประชุมสัมมนาผู้นำ ผู้บริหารและผู้เกี่ยว...

รายละเอียด


หนังสือแจ้งเวียนจาก สป. ศธ.

คู่มือการปฎิบัติงานของสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด (2 เม.ย. 2562)
ประกาศคณะกรรมการ พ.ส.ธ. (28 มี.ค. 2562)
ประกาศสถานที่จัดตั้งสำนักงานศึกษาธิการภาค สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (12 มี.ค. 2562)
คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการติดตั้งระบบเก็บข้อมูลจราจร (Traffic Data) ตามพรบ. ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 (12 มี.ค. 2562)
การติดตามประเมินผลและรายงานผลการดำเนินการรณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (1 มี.ค. 2562)

ข่าวประชาสัมพันธ์ สป. ศธ.

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัล “UNESCO-Hamdan Bin Rashid Al-Maktoum Prize for Outstanding Practice and Performance in Enhancing the Effectiveness of Teachers”
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน Global International Pedagogical Forum 2019
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (10 เม.ย. 2562)
ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ณ ประเทศญี่ปุ่น ประจำปี 2562 สาขาการวางแผนการพัฒนาภูมิภาคแบบครอบคลุม
ประชาสัมพันธ์จากหน่วยงานราชการภายนอก (สำนักอำนวยการ) (4 เม.ย. 2562)

คำสั่งมอบอำนาจ

คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ๗๓๒/๒๕๖๒ เรื่อง มอบอำนาจให้ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ รักษาการแทนรองปลัดกระทรวง ปฎิบัติราชการแทน (10 เม.ย. 2562)
คำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 493/2562 เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (8 มี.ค. 2562)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ สป.๖๐๕/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง (6 ธ.ค. 2561)
คำสั่งกระทรวงศึกษาธิการ ที่ 1473/2561 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (22 พ.ย. 2561)
คำสั่งแต่งตั้งผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer : CCO) (16 พ.ย. 2561)

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 1036/38 ถ.สนามบิน ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-719483

http://cri.moe.go.th
chiangrai@moe.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ