• [20/2/2567]  "โรตารีส่งเสริมสันติสุขในชุมชน"
 • [19/2/2567] ประชาสัมพันธ์ งาน TEKNOFEST ประจำปี ๒๕๖๗ (2024 TEKNOFESTAerospace and Technology)
 • [30/1/2567] โครงการเครือข่ายเยาชนพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ ปี ๒๕๖๗
 • [18/1/2567] แจ้งเปิดใช้งานระบบบริการประชาชนด้านการศึกษาเอกชน
 • [17/1/2567] รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ (ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ) ในคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
 • [16/1/2567] บัญชีรายชื่อ วีดิทัศน์ (ประเภทเกม) ที่ผ่านการพิจารณาอนุญาตให้เผยแพร่ฯ
 • [15/1/2567] ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ 6 มหาวิทยาลัย ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน
 • [2/1/2567] โรงเรียนบรมราชินีนาถราชวิทยาลัย รับสมัครนักเรียน
 • [2/1/2567] โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย
 • [28/12/2566] ปชส. โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชนในระบอบประชาธิปไตย เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยให้ยั่งยืน

ดูทั้งหมด

ดูทั้งหมด

 • [13/2/2567]  การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567 เพิ...
 • [2/2/2567] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567...
 • [27/12/2566] ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [25/12/2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [8/12/2566] รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการเป็นพนักงานจ้างปฏิบัติงาน...
 • [18/8/2566] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพ...
 • [18/8/2566] ประชาสัมพันธ์การรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป และรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพ...
 • [11/8/2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตศึกษา...
 • [11/8/2566] ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่ง เจ้าพนักงานโสตศึกษา...
 • [8/8/2566] การย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ระหว่างวันที่ 1-15 สิงหาคม 2566...

ดูทั้งหมด


 • [8/2/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 2567
 • [8/1/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 2566
 • [8/1/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม 2566
 • [8/1/2567] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม 2566
 • [4/10/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม 2566
 • [4/9/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม 2566
 • [6/7/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 2566
 • [6/7/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน 2566
 • [8/6/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 2566
 • [8/6/2566] รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2566

ดูทั้งหมด

 -= ยังไม่มีรายการบันทึก =-

ดูทั้งหมด


ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราช...

รายละเอียด

ผู้ตรวจราชการ กระทรวงศึกษาธิการมอบแนวทางการตรวจราช...

รายละเอียด

วง FERMATA (เฟอมาต้า) : โรงเรียนเทศบาล 6 นครเชียงร...

รายละเอียด

เลขา สช. เปิดงาน“วันการศึกษาเอกชน ภาคเหนือ ครั้งที...

รายละเอียด

"ART NIGHT RUN BIENNALE CHIANGRAI 2023"...

รายละเอียด

อลังการ สวยงาม สมศักดิ์ศรี “วันการศึกษาเอกชน ภาคเห...

รายละเอียด

พิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด...

รายละเอียด

ประชุมสร้างการรับรู้กรอบทิศทาง การพัฒนาประเทศด้านก...

รายละเอียด

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์ ครั้...

รายละเอียด

การตรวจเยี่ยมสนามสอบการจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติข...

รายละเอียด

งานวันการศึกษาเอกชนภาคเหนือ ครั้งที่ 10 ประจำปี 25...

รายละเอียด

กา่รประชุม อกคศ.สป.ศธ. ครั้งที่ 2/2567...

รายละเอียด


สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย
Chiangrai Provincial Education Office

ตั้งอยู่ที่ 57/33 หมู่ 22 ถ.เวียงบูรพา(ภายในปั๊มน้ำมันคาเท็กซ์ สาขาแควหวาย เลี่ยงเมืองตะวันออก) ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย 57000

ติดต่อเรา

โทรศัพท์/โทรสาร :
 053-719481
 053-727230 ครุสภา
053-719483 Fax
http://cri.moe.go.th
cripeo@sueksa.go.th
Create:08-09-2017
จัดการระบบ